CÁC THÀNH TÍCH KHOA BẢNG

Các học trò của Ta,
Có lẽ các con cũng nên biết chút ít về Academic Background của Người Thày các con.
Thày Tâm

Ngoài các học vị trên, các Thành Tích của Bùi Duy Tâm:
trong nước:
   * Thủ Khoa Trung Học Phổ Thông, hội đồng Nam Định (1950)
   * Giải nhất Toán toàn quốc (1952)
   * Thủ Khoa kỳ thi tuyển lựa Bác Sĩ Học Bổng Du Học về làm Giáo Sư Y Khoa Đại Học (1960)
   * Giáo Sư Y Khoa thâm niên nhất nước (được Tổng Trưởng Giáo Dục bổ nhiệm ngày 22/9/1972)
   * 3 lần đảm nhiệm chức vụ Khoa Trưởng (Y Khoa Huế: 1967-1972, Y Khoa Minh Đức 197​0​ -1975, Y Khoa Tân Tạo: 2011-2016)
tại Hoa Kỳ:
   * Thủ Khoa Tiến Sĩ PhD tại University of California in San Francisco
​ UCSF​ khóa 1964 (Straight A for PhD program during 4 years 1961-1964)
   * vào hạng Bác Sĩ có nhiều bằng cấp Y Khoa nhất Hoa Kỳ:
       . 3 doctor diplomas (MD, PhD, OMD)
       . 2 board certified (Internal Medicine & Family Practice)
    * Thành viên Medical Board of California trong ban thẩm định License hành nghề MD
    * trong nhiều năm được báo Los Angeles Times và San Franciscco Chronicle đăng tải là "the Highest Salaried in Califonia"

No comments:

Post a Comment